"Menjadi Pibadi yang Istiqomah"

Istiqomah? Apa pengertian Istiqomah? Istiqomah ialah menempuh jalan (ajaran agama) yang lurus dengan tidak berpaling baik ke kiri maupun ke kanan. Istiqomah itu memang sulit, berat namun juga indah.Berikut ini kutipan ayat tentang Istiqomah dibawah ini:


“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Rabb kami ialah Allah” kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): “Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu”.” (QS. Fushilat: 30)

Berusaha menjadi pribadi yang istiqomah memang tidak mudah. Pasti banyak cobaan dan rintangannya. Namun, Allah pasti akan mengganti usaha dan kesabaran kita sesuai dengan kutipan ayat pada QS. Fushilat :30. Dijelaskan, bahwa seseorang yang bisa terus beristiqomah di atas agama Islam dan ketaatan kepada Allah, kelak akan diberikan kabar gembira serta dihibur oleh para malaikat agar tidak takut dan bersedih.

Para ulama ahli tafsir ketika memberikan penjelasan mengenai istiqomah di ayat ini terbagi menjadi 3 pendapat.
1.    Istiqomah dalam agama Islam. Inilah yang dikatakan oleh Mujahid (nama seorang tabi’in) dan Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq.
2.    Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Pendapat ini dari Sayyidina Ibnu ‘Abbas.
3.    Istiqomah dalam keikhlasan. Inilah pendapat dari Abul ‘Aliyah.
Ketiga pendapat ini keseluruhannya bisa kita pakai, karena tidak ada yang bertentangan.

Beberapa tips untuk tetap Istiqomah di jalan-Nya adalah sebagai berikut :
1.    Selalu ingat Allah di setiap hembusan nafas hidup ini
2.    Memperbanyak interaksi dengan Al-Qur’an
3.    Perbanyak istighfar jika sedang merasa iman sedang futur
4.    Perbanyak bergaul dengan teman-teman yang selalu mengingatkan kita kepada Allah
5.    Membaca kisah orang-orang sholih
6.    Perbanyak do’a dan memohon pertolongan
7.    Mulai dari amal-amal sederhana
8.    Paksakan diri untuk berbagi manfaat bagi semua

Istiqomah adalah komitmen & konsisten dalam tauhid, ibadah & akhlak hingga akhir hayatnya. Mari kita bersama-sama berjuang untuk Istiqomah di jalan-Nya. “Allahumma Ya ALLAH haqqiqna bittaqwa wal istiqoomah”
“Ya ALLAH tetapkan kuatkan hidup kami dalam ketaqwaan & istiqomah”
Aamiin. Aamiin. Allahumma Aamiin.

Sumber foto : Lahiya 
Created by : Farah Hidayatul Afifah
Share on Google Plus

About Farah Hidayatul

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Post a Comment